Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Quizzes and Tactics

chess pieces

Make your move!

Δύο εύκολες σχετικά ασκήσεις για σήμερα. Βρείτε την καλύτερη συνέχεια για τα λευκά και συγκρίνετε τη λύση σας με αυτή που δίνεται κάτω από κάθε διάγραμμα.