Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ακολουθεί μία σειρά ερωτήσεων – απαντήσεων που μπορεί να έχετε σχετικά με τη λειτουργία του Συλλόγου, αλλά και τη διαδικτυακή παρουσία μας.

Ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος σκάκι ή για να παρακολουθεί μαθήματα στο Σύλλογο;

Προφανώς δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος με ακρίβεια πότε είναι καλό να ξεκινήσει μία τέτοια διαδικασία, γιατί είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων, όπως της ωριμότητας του παιδιού, του χαρακτήρα που έχει, αν δείχνει υπομονή και επιμονή, της διάθεσης που έχει απέναντι στο παιχνίδι, αν δηλ. πραγματικά το αποζητά το ίδιο το παιδί να έρθει στο σύλλογο ή είναι κάτι που θέλουν οι γονείς.

Οι περισσότεροι πάντως κορυφαίοι του σκακιού ξεκίνησαν γύρω στα 5 (πέντε), ενώ μία φυσιολογική ηλικία είναι γύρω στα 7 με 8 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους του Συλλόγου, ώστε να δείτε αν υπάρχουν και άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας με το δικό σας, για να δημιουργηθεί το αντίστοιχο τμήμα.


Πρέπει να κάνω αίτηση εγγραφής ως μέλος του Συλλόγου αμέσως;

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σας ζητήσουμε να εγγραφείτε ως μέλος του σωματείου μας αμέσως μετά την έναρξη των μαθημάτων ούτε εσείς ούτε το παιδί σας! Το καλύτερο είναι να αποφασίσετε μετά από μερικά μαθήματα, αν πραγματικά σας αρέσει αυτή η διαδικασία.

Από εκεί κι έπειτα, αν κάποιος αποφασίσει να παρακολουθεί μαθήματα σε εβδομαδιαία βάση, θα ενταχθεί σε ένα τμήμα, ανάλογα με την ηλικία, τη δυναμική και την ικανότητα που έχει. Ο στόχος μας είναι σε ένα εύλογο διάστημα να μπορεί να συμμετάσχει και σε αγώνες με την ιδιότητα του αθλητού.

Οι περισσότεροι γονείς ωστόσο επιλέγουν να μην εγγράφονται ως μέλη του σωματείου. Αυτό είναι βέβαια σεβαστό, αλλά η επιθυμία μας είναι να εντάσσονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις διαδικασίες λειτουργίας του Συλλόγου και γιατί όχι κάποιοι από αυτούς να αναλάβουν και ορισμένες θέσεις στα συμβούλια του Συλλόγου.


Τι χρειάζεται για να εγγραφεί κάποιος ως αθλητής του σωματείου;

Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη αθλητικού σωματείου, μέλους της ΕΣΟ και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας και υγείας αυτού, πρέπει ο ενδιαφερόμενος:

α. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE) και από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό σωματείο της δύναμης της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.

γ. Να συμπληρώσει και να υπογράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έντυπο της Ομοσπονδίας. Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, δηλαδή δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ’ αυτόν. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή της υπογραφής για λογαριασμό του αθλητή της αίτησης εγγραφής από τα πιο πάνω πρόσωπα, τα πλήρη στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην αίτηση. [κατεβάστε εδώ το σχετικό έντυπο]

δ. Να έχει εξεταστεί με μέριμνα του σωματείου του από γιατρό, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 8 του Ν. 2725/1999, ο οποίος βεβαιώνει στην αίτηση εγγραφής ότι ο αθλητής είναι υγιής.

ε. Να υποβάλει πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας που έχει εκδοθεί πρόσφατα, για την εγγραφή του στα αντίστοιχα μητρώα ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.

στ. Δύο (2) φωτογραφίες του αθλητή, όμοιες, καθαρές και πρόσφατες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής ο γενικός γραμματέας του σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής

α. Βεβαιώνει με την υπογραφή του για το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του αθλητή, των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ’ αυτόν και του γιατρού και

β. Θέτει τη σφραγίδα του σωματείου.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της με διαβιβαστικό έγγραφο του σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής και επισυνάπτονται σ’ αυτή τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.


Ποιο είναι το κόστος των μαθημάτων;

Τα μαθήματα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση και το κόστος για τη χρονιά 2023-2024 έχει οριστεί στα 20 ευρώ το μήνα. Σε περίπτωση που κάποιος παρακολουθεί δύο ή περισσότερες φορές την εβδομάδα το κόστος είναι 25 ευρώ. Σε περίπτωση ύπαρξης κοινωνικών ή άλλων λόγων (π.χ. δύο ή περισσότερα αδέλφια) όπως και στους φοιτητές γίνεται μείωση των ανωτέρω ποσών. Για τα χρήματα αυτά εκδίδεται απόδειξη από το μέλος που τα εισπράττει και προορίζονται για να καλύπτουν τις αμοιβές των προπονητών και τρέχοντα-λειτουργικά έξοδα του σωματείου. 

Αδέρφια: Εγγραφή 10 ευρώ για όλα τα παιδιά. Στα δύο αδέφια υπάρχει έκπτωση 10 ευρώ. Το τρίτο παιδί συμμετέχει δωρεάν στα μαθήματα. Φοιτητές: 15 ευρώ το μήνα.


Χρειάζεται να έχω τον προσωπικό μου εξοπλισμό (σκακιέρα-ρολόι) για να έρθω να παίξω στο σύλλογο;

Όχι δεν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο! Η αίθουσα του Συλλόγου είναι ανοικτή βάσει προγράμματος και σας προσφέρει ό,τι θα χρειαστείτε για να παίξετε μία παρτίδα σκάκι.


Ποια είναι τα τμήματα που λειτουργούν αυτή τη στιγμή και πόσο μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα λειτουργίας του συλλόγου είναι ανηρτημένο στη σελίδα (δες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) και περιλαμβάνει τμήματα αρχαρίων, μεσαίων, αλλά και πιο προχωρημένων. Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα, για τη δημιουργία νέων τμημάτων, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προπονητή, ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Δείτε στη σελίδα επικοινωνίας (contact us) τις δυνατότητες επικοινωνίας που έχετε.


Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί κάποια απορία που έχετε σχετικά με τη λειτουργία του Συλλόγου Ιωαννιτών Σκακιστών μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. [contact us]