Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Make your move!

chess pieces

Η κίνηση 1.Qa4? είναι λάθος γιατί ο μαύρος απαντά 1…Qb1. Το 1. Qc4 είναι η σωστή επιλογή, οπότε έπειτα από 1…Rc5 2. Qe2 Qxa2 3. Qxa2 ο λευκός κερδίζει. Μετά το 1.Qc4 ούτε το 1…Qb1 δουλεύει μετά από 2. Qc8+ Kh7 3. Ra8

Η κακή θέση του μαύρου βασιλιά επιτρέπει το 1. Rf2+ Ke5 2. Rf5+! οπότε, επειδή το 2…Kxf5 3.d4+ χάνει, μένει μόνο 2…exf5 3. d4+ Ke6 4. Ba2+ d5 5. cxd6 enpassant Kxd6 6.Bxg8 wins

Ετικέτες: