Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

White to play and win!

Μία διαδικτυακή παρτίδα γρήγορου σκακιού για σήμερα. Στην θέση του διαγράμματος που ακολουθεί ο μαύρος έχει δώσει το α πιόνι του, προκειμένου να έχει κάποιες τύχες στην πλευρά της βασίλισσας. Έχει διπλώσει στην α στήλη και ίσως απειλεί κάτι σε …Nxb3 και επίθεση στο βασιλιά.

Το ερώτημα είναι πόσο στέκουν όλα αυτά; Πώς θα συνεχίζατε με τα λευκά; Δώστε στον εαυτό σας πέντε λεπτά και προσπαθήστε να βρείτε την λύση!

Η απάντηση τις επόμενες ημέρες, ώστε να προταθούν λύσεις από όσους θέλουν. Αν και υπάρχουν και πιο απλές συνέχειες που διατηρούν το πλεονέκτημα ή ένα μέρος του για τον λευκό, θέλουμε την πιο δυνατή κίνηση στη θέση.

Ετικέτες: