Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

When it rains, it pours!

chess pieces


[Αν δεν είστε σε θέση να παρακολουθήσετε νοερά την ανάλυση που ακολουθεί, μπορείτε πάντα να μετακινήσετε τα κομμάτια στο διάγραμμα.]

 Θα δούμε σήμερα τον καταπληκτικό συνδυασμό από την παρτίδα Duda vs Rapport και τον δέκατο γύρο του Tata Steel 2019. Ο λευκός θα μπορούσε, αντί της λανθασμένης κίνησης 32.Qd8?, να παίξει 32.Qd2-b2 (με διπλή απειλή, επί του αξιωματικού στο β3 και το ματ στο θ8), αλλά…

 

Μετά από την 32η κίνηση …Rc5-c1+ ακολούθησε 33. Kf2 Qf1+ 34. Kg3 f4+! με τον τρόπο αυτό ο Rapport ανοίγει τη διαγώνιο του λευκοτετράγωνου αξιωματικού για να δώσει το σαχ στο e6.
Τώρα υπάρχουν δύο δυνατότητες:
α) 35. Kxf4 (όπως στην παρτίδα) και
β) 35. exf4 όπου ακολουθεί 35…Qe1+ 36.Kh3 Be6+

 

Πίσω στην παρτίδα τώρα μετά από 35. Kxf4 Rc4+ 36. Kg3 [αν 36.e4 g5+! 37.Ke5 (37.Kg3 Qe1+ 38.Kh3 Qh4#; 37.Qxg5 Qc1+ 38.Kf5 Rc5+ 39.e5 Rxe5+; 37.Kxg5 Qxg2+ 38.Kf4 Qxh2+ 39.Ke3 Rc3+ 40. Kd4 Qd2+ 41. Ke5 f6+! 42.Kxf6 (42.Qxf6 Rc5+#;) 42…Qf4+ 43.Ke7 Qf7+ 44. Kd6 Qd6+#;)37…Qa1+ 38. Kd6 Rd4+] 36…Qe1+ 37. Kh3 και τώρα η “καθοδήγηση” και παράλληλα απελευθέρωση του αξιωματικού 37…Rc8! 38. Rxc8 Be6+ 39. g4 hxg4+ 40. fxg4 Qxe3+ 41. Kh4 Qf2+ και ο λευκός εγκατέλειψε γιατί ακολουθεί 42. Kg5 [Αν 42. Kh3 Qf3+ 43. Kh4 Qxg4+#] 42..Bxc8 43. Qxc8 f6+ #

Ετικέτες: