Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Pawn Breaks

Paehtz Elisabeth

It’s all about the pawn breaks!

Ο χειρισμός των πιονοδομών είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του στρατηγικού παιχνιδιού. Στην παρτίδα που θα δούμε η παίκτρια με τα μαύρα προσπάθησε να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό κέντρο πιονιών, αλλά η λευκή με τις κατάλληλες διασπάσεις μπόρεσε να κερδίσει τη μάχη.