Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Tactics, Tata Steel 2019, r.8

chess pieces


Η πρώτη θέση είναι το τελείωμα της παρτίδας ανάμεσα στον Magnus Carlsen και τον R. Rapport. Ως συνήθως ο παγκόσμιος πρωταθλητής το κάνει να φαίνεται εύκολο…

(Θυμηθείτε ότι μπορείτε να μετακινείτε τα κομμάτια στο παραπάνω διάγραμμα)

Μετά το κόψιμο του αξιωματικού στο f6, ακολουθεί 39…Rxf6, 40. Rxh7+ Qxh7, 41. Qxh7+ Kxh7, 42. Nxf6+ με διπλή επίθεση.

(Θυμηθείτε ότι μπορείτε να μετακινείτε τα κομμάτια στο παραπάνω διάγραμμα)

Ναι, το 20. c4! είναι η σωστή κίνηση, αφού μετά από 20…Rxc4, ακολουθεί 21. Rxd5! ed5 22. Qxd5+ Kh8 and 23. Qxc4 με μεγάλο πλεονέκτημα.