Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Tactical training by G. Notsikas

chess pieces

Μία άσκηση για σήμερα από τον φίλο, Γ. Νότσικα. Προσπαθήστε να βρείτε τη λύση στο ακόλουθο διάγραμμα.

chess diagram
White to play and win
Ετικέτες: