Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σχολικό Σκάκι

Ένα μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητας του Συλλόγου Ιωαννιτών Σκακιστών είναι η προσπάθεια διάδοσης του σκακιού μέσα από μαθήματα σε επίπεδο σχολείου. Το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, ακολουθώντας ανάλογες πρακτικές άλλων Ευρωπαικών και όχι μόνο χωρών, έχει ήδη αποφασίσει για τη χρησιμότητα του σκακιού και έχει εντάξει το σκάκι στην προαιρετική ζώνη, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών κατά σχολική μονάδα, αλλά και κατά ηλικία.

Κατά συνέπεια, μπορούν να διατίθενται ώρες τόσο από τα υποχρεωτικά μαθήματα των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ όσο και από τα προαιρετικά μαθήματα σε πνευματικά παιχνίδια (π.χ. το σκάκι κ.λ.π.), με εστίαση στη διερεύνηση και τη δημιουργικότητα των νεαρών μαθητών και μαθητριών και σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Για το λόγο αυτό μέλη του Συλλόγου Ιωαννιτών Σκακιστών μπορούν να επισκεφθούν τα σχολεία που το επιθυμούν, ώστε να ενταχθεί το σκάκι ως μία από τις δραστηριότητες των παιδιών σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ο σκοπός της δράσης θα είναι, σε πρώτη φάση, να γνωρίσουν τα παιδιά το σκάκι, να τους δοθεί η ευκαιρία να το αγαπήσουν, αποκομίζοντας όλα τα οφέλη της ενασχόλησης τους με αυτό.

Επίσης, αν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια ομάδα δασκάλων, θα μπορούσε να οργανωθεί ένα πρόγραμμα μαθημάτων στο χώρο του Συλλόγου, ώστε μετά οι ίδιοι οι δάσκαλοι να ξεκινήσουν αντίστοιχες δράσεις στα σχολεία τους.

Σε ετήσια βάση τέλος, διοργανώνονται από τα κατά τόπους σωματεία και από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία μία σειρά Σχολικών Πρωταθλημάτων, αρχικά κατά περιοχή και στη συνέχεια σε Πανελλήνιο επίπεδο. Κατά καιρούς ο Σύλλογος Ιωαννιτών Σκακιστών έχει αναλάβει ανάλογες δραστηριότητες με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών της περιφέρειας Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Η συμμετοχή στους αγώνες διαρκεί συνήθως ένα διήμερο, όπου οι νεαροί φίλοι του σκακιού αγωνίζονται είτε ατομικά είτε ομαδικά, προκειμένου να κερδίσουν τις προκρίσεις για τα Πανελλήνια πρωταθλήματα.

Σκάκι και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το σκάκι μπορεί επίσης να αποτελέσει το εισιτήριο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ της χώρας, αφού συγκαταλέγεται στα αθλήματα, και έτσι όσοι μαθητές έχουν διακριθεί μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με ευνοϊκούς όρους. Κάθε χρόνο πάρα πολλοί μαθητές κάνουν χρήση των διατάξεων που αφορούν σε διακρίσεις στον αθλητισμό, στο σκάκι και αλλού, προκειμένου να μπουν σε σχολή της αρεσκείας τους. Καλό είναι λοιπόν οι μαθητές των λυκείων αλλά και των γυμνασίων να είναι ενημερωμένοι για τη σχετική νομοθεσία και -γιατί όχι- να καταβάλλουν προσπάθειες για μια διάκριση.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό άρθρο που ορίζει τις παροχές, οικονομικές και άλλες για τους διακριθέντες αθλητές.