Σκάκι και σχολική επίδοση

Κατά καιρούς δημοσιεύονται άρθρα που αφορούν τα οφέλη του σκακιού και τη σχέση του παιχνιδιού με την μαθητική επίδοση. Σήμερα σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μία έρευνα – απαντώντας το σχετικό ερωτηματολόγιο– που αποτελεί τμήμα μεταπτυχιακής εργασίας στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η οποία εξετάζει το πολιτισμικό επίπεδο και την επίδραση του σκακιού στην επίδοση των μαθητών.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν κρατούνται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. Αφορά μαθητές που έχουν ασχοληθεί με το σκάκι και αν θέλουν μπορούν να στείλουν το ερωτηματολόγιο απαντημένο είτε στη σελίδα του συλλόγου στο facebook είτε στο e-mail του συλλόγου: ioa_chess_club@yahoo.gr

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Font Resize